Vergoedingen & Tarieven

Vergoeding 2019

In 2019 krijg je de eerste 3 behandeluren per kalenderjaar vergoed vanuit je basisverzekering. Dit zijn 4 tot 6 consulten per jaar. Deze behandelingen vallen onder het eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.


Aanvullend verzekerd?

Met een aanvullende verzekering krijg je bij de meeste zorgverzekeraars meer consulten vergoed. Check in het overzicht vergoeding diëtiek wat je aanvullend

vergoed krijgt voor 2019.

Het aantal consulten is bij ons niet beperkt tot wat zorgverzekeraars vergoeden. Wij leveren maatwerk. Zie hiervoor onze tarieven.

Verwijzing

Je kunt bij ons terecht zonder een verwijzing van een arts. Maar een aantal zorgverzekeraars, zoals CZ, vergoeden de dieetbehandeling alleen met een verwijzing. Check dit in je polisvoorwaarden! Download nu de verwijsbrief.

 

Ketenzorg

Ben je doorverwezen naar de diëtist in het kader van de ketenzorg (DBC) dan krijg je een standaardvergoeding voor de behandeling ongeacht je verzekering. De ketenzorg valt buiten het eigen risico. Wij werken samen met onderstaande zorggroepen.

Dieetwijzer

Voeding en

Klik op de groene knop voor meer informatie over het geselecteerde onderwerp.